poniedziałek, 11 listopada 2013

Dokumenty i przepisyŻywienie dzieci w szkołach krajów europejskich  - raport 2016

24.02.2017 
W ostatnim czasie w wielu krajach europejskich toczą się debaty poświęcone żywieniu dzieci w szkołach. Dane do niniejszego opracowania zostały zebrane za pośrednictwem forum Question&Answer sieci Eurydice w 2015 r.


Opisy krajowych rozwiązań dotyczące m.in. dystrybucji posiłków, opłat czy standardów i jakości żywności stworzono głównie na podstawie odpowiedzi czternastu państw na pytania postawione przez Polskie Biuro Eurydice. Opublikowano w 2016Poza organizacją i aspektami finansowymi zapewniania posiłków dla dzieci, szkoły wprowadzają elementy nauki o żywieniu, tak by uczniowie mogli zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania się i wykształcili w sobie zdrowe nawyki żywieniowe. Często nauka o żywieniu stanowi element programu nauczania danego przedmiotu lub ma charakter interdyscyplinarny.

 Żywienie w szkołach  w krajach europejskich:
http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/meals_raport_PL.pdf


Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi
  

2. 02.2017
Raport prezentuje dane z dziedziny wczesnej edukacji i opieki w 32 krajach europejskich przedstawione w postaci wskaźników obejmujących m.in. regulacje prawne, statystyki, strukturę systemów edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także ich organizację oraz poziom finansowania.

Z publikacji dowiemy się, między innymi, w jakim wieku rozpoczyna się edukację przedszkolną, jaki odsetek dzieci uczęszcza do placówek wczesnej edukacji i opieki w poszczególnych krajach, jak kraje radzą sobie z niemal powszechnym w Europie brakiem miejsc w żłobkach oraz ile rodzice płacą za opiekę nad dzieckiem w krajach, w których nie jest ona dostępna bezpłatnie.

W raporcie uchwycono również pewne trendy w europejskiej edukacji– wczesna edukacja i opieka w Europie stają się coraz bardziej powszechne i dotyczą coraz młodszych dzieci, a instytucje opiekuńcze coraz częściej przekształcają się w placówki edukacyjne łączące opiekę z elementami nauki. 

Informacja wstępna

Edukacja prozdrowotna

12.06.2015
W tej części prezentujemy różne przydatne dokumenty dotyczące edukacji prozdrowotnej:

  • Wymagania i inne zapisy dotyczące edukacji zdrowotnej w różnych przedmiotach nauczania Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
    pobierz plik (PDF 282KB)
  • Wymagania i inne zapisy dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego w różnych przedmiotach nauczania Wyciąg z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
    pobierz plik (PDF 265KB)

Aktualne dokumenty związane z ogłoszeniem roku szkolnego 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Utworzona została specjalna strona poświęcona tej akcji, a ponieważ jest ich wiele, opracowane zostały bazy informacji dla poszczególnych zagadnień.
Poza innymi ciekawymi materiałami związanymi z edukacją zdrowotną,
na stronie MEN dostepne są także w zakładce Zdrowie niezbędne dokumenty i przepisy:
http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/zdrowie