poniedziałek, 11 listopada 2013

Przykladowe materiały dydaktyczne

Wsparcie edukacji uczniów TIK - propozycje metodyczne, pomysły, zastosowania


20.12.2017
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych coraz częściej wspierana jest nowymi  metodami pracy i technologiami  nie tylko ciekawi ucznia - wspierając potrzeby ucznia w rożnych sytuacjach i potrzebach edukacyjnych. Bardzo dobrym przykładem jest tu blog „Specjalni"prowadzony  przez przez nauczycieli Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska z grupy Superbelfrzy RP.

Blog dla uczniów i nauczycieli dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Wsparcie edukacji zdrowotnej - turystyka  
20.07.2017
Po zrealizowanym projekcie „Przyroda uczy najpiękniej  - warto zaglądać na adres trony PTTK z materiałami do wykorzystania m.in.  informacjami o Parkach Narodowych i linkami do stron tych parków - http://edueko.pttk.pl/parki/index.phpOstatnio powstały materiały multimedialnego szkolenia od historii w komiksach po krzyżówki i quizy -  dla uczniów szkół podstawowych 

http://www.przyroda.pttk.pl/szkolenie_przyrodnik/player.htmlhttp://edueko.pttk.pl/na_szlaku/index.php

Domek dla ptaszków - Fotobabble
29.12.2016
Dla młodszych użytkowników są ciekawe propozycje zabawy i dobrej edukacji - pamięć o zdrowiu i otoczeniu w którym żyjemy - to także mądre spojrzenie na zdrowy styl życia w harmonii z przyrodą i dbaniu o nią, od najmłodszych lat... 


 


Teraz zapraszamy do posłuchania odcinka fotografii mówionej - Domek dla ptaszków przygotowanej w aplikacji Fotobabble   


Wsparcie edukacji zdrowotnej w działaniach edukacyjnych -
z zasobów ORE
 Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym także uczniów.
Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. W opinii europejskich ekspertów daje ona uczniom możliwość nabycia  kompetencji (umiejętności, wiedzy i postaw), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, ponieważ: 

  • pomaga odkrywać, jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia,
  • pomaga zrozumieć siebie i innych,
  • pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy codziennym doświadczeniom, uczy odpowiedzialności, jest pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań problemowych.
Edukacja zdrowotna jest procesem, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi.
Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, natomiast promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów.

Proponowane materiały edukacyjne do wykorzystania, dostępne w linku poniżej:  http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=65:materiay-dot.-programu-edukacja-zdrowotna&Itemid=1105

Krzyżówka - Dietetyka

Część materiałów wykorzystywanych na zajęciach dotyczących edukacji prozdrowotnej może być przygotowana w formie stron WWW. Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi materiałami.

Program EclipseCrossword, opisany w dziale Instrukcje krok po kroku - Krzyżówka zamiast kartkówki, pozwala przygotowywać różnorodne krzyżówki tematyczne. Gotową krzyżówkę można zapisać w formie dokumentu tekstowego - jako kartę pracy ucznia - lub w formie statycznej lub interaktywnej strony internetowej. Przykładowa strona zawierająca krzyżówkę z hasłami dotyczącymi dietetyki.

Edukacja zdrowotna

Nauka o zdrowiu pozwala odkryć jakie wybory służą mu najbardziej, natomiast promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów.Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym także uczniów. Nauczyciele i uczniowie coraz chętniej zgłaszają swe placówki do ogólnopolskiej akcji. Z każdym dniem przybywa szkół i przedszkoli, które chcą aktywnie wpisać się w trwający „Rok Szkoły w Ruchu". W nowej podstawie programowej znacznie silniej niż dotychczas zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. W zakres treści nauczania wychowania fizycznego została włączona bowiem istotna część treści ścieżki edukacyjnej – edukacja zdrowotna z dotychczasowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Strona  http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/edukacja-zdrowotna Owoce w szkole   Strona stworzona z myślą o dzieciach, to niezwykle barwna i ciekawa  propozycja dla uczniów  w każdym wieku. Obejmuje najważniejsze elementy dbałości o swoją kondycję fizyczną i psychiczną.  Wśród nich  są rozwinięte m.in. tematy: styl życia, nawyki żywienia, aktywność fizyczna i... rola owoców i warzyw w utrzymaniu zdrowia. Zawiera ona ciekawe materiały do poczytania dla najmłodszych, wśród zestawu aktywności dla ucznia znajduje się tu zestw prostych gier i zabaw online http://owocewszkole.org/index.php/gry