poniedziałek, 11 listopada 2013

Witamy na stronie - Wymiary zdrowia

Życzymy  wielu  ciekawych zajęć i sukcesów w realizacji zadań. Aby poczucie bezpieczeństwa podczas naszych poszukiwań innowacyjnych metod 
i nauki przez zabawę, pomagał w zdobywaniu wielu umiejętności, łączących się 
z mądrym korzystaniem z zasobów

w sieci z zastosowaniem narzędzi, które pomogą zrozumieć świat nowych technologii, bez zagrożeń i cyberprzemocy

Grażyna Gregorczyk, Izabela Rudnicka
OEIiZK w Warszawie
Różnego rodzaju aplikacje, mogą być pomocne w podróży, służą do rozrywki i zabawy czy ułatwiają załatwienie codziennych spraw, poruszanie się, wspomagają aktywność fizyczną, tym samym zbierając o nas bardzo dużo informacji, które bywają zbędne do świadczenia usługi.
Warto więc zwracać uwagę na to, jakie dane zbierają aplikacje

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby świadomie dokonywać wyborów,
w kierunku ochrony prywatności swojej i swoich bliskich podczas wypoczynku.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyłączając się, jak co roku, do organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów akcji przekazał informacje
 „Aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem – co warto wiedzieć?” 

Najlepsze życzenia  na nadchodzący rok szkolny - aby nauka sprawiała radość, a dzieci mądrze i bezpiecznie poznawały świat realny i wirtualny   uzupełniając swoją wiedzę o świecie o nowe treści, wspólnie poszukiwały i rozwiązywały problemy w projektach  wykorzystując  nowe technologie
 przesyłają autorzy bloga


„TworzyMy atmosferę” akcja ochrony powietrza

4.03.2018

„TworzyMy atmosferę” – akcja edukacyjna dla mieszkańców miast Ministerstwo Środowiska promuje dbanie o czystość powietrza 


CZY WIESZ, ŻE…
…PONAD 40 TYSIĘCY OSÓB CO ROKU UMIERA NA CHOROBY WYWOŁANE ZŁYM STANEM POWIETRZA? TO WIĘCEJ OFIAR NIŻ W WYPADKACH DROGOWYCH!Atmosfera – chociaż jej nie widać – jest dobrem, z którego korzystamy przez cały czas. Z każdym oddechem pobieramy z niej życiodajny tlen. Warto więc uświadomić sobie, jak ważny jest stan powietrza. Od tego, czy jest czyste, zależy nasze zdrowie! Na stronie ogólnopolskiej akcji ochrony powietrza, zainicjowanej przez Ministerstwo Środowiska, znajdziesz wiele faktów, ciekawostek i porad na temat tego, co Ty możesz zrobić, żeby chronić atmosferę oraz zdrowie swoje i najbliższych.
Bo to my – wszyscy razem – TWORZYMY ATMOSFERĘ!Czytaj więcej na: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tworzymy-atmosfere-ministerstwo-srodowiska-promuje-dbanie-o-czystosc-powietrza-wideoWsparcie edukacji uczniów TIK - propozycje metodyczne, pomysły, zastosowania


20.01.2018

Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych coraz częściej wspierana jest nowymi  metodami pracy i technologiami  nie tylko ciekawi ucznia - wspierając potrzeby ucznia w rożnych sytuacjach i potrzebach edukacyjnych. Bardzo dobrym przykładem jest tu blog „Specjalni" prowadzony  przez nauczycieli Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska z grupy Superbelfrzy RP.
Blog dla uczniów i nauczycieli dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  http://www.specjalni.pl/search/label/pomoce/


Eko dla zdrowia i edukacji 

16.12.2017
Czy transformacja energetyczna i gospodarcza Dolnego Śląska  wystarczy w walce ze smogiem?

Wśród różnych propozycji przygotowanych dla zainteresowanych wielu propozycjami 
eko-produktów, porad i propozycji dla klientów - warta uwagi jest strona bloga,
w ramach której możemy znaleźć ciekawe informacje na temat znanych i nieznanych roślin ich cechach i zastosowaniu.


Dolny Śląsk dołączy w tym roku dzięki uchwale antysmogowej do grona województw zabiegających o poprawę zdrowia obywateli, ale też o unowocześnienie komunalnego sektora grzewczego. 

23.11.2017
 Dzieci chorują przez smog 

O tym, jak ważny to temat wskazuje  autor artykułu dotyczącego zdrowia dzieci kontynuuje także analizę, komentuje obecne dyskusje nad wprowadzeniem norm jakości węgla.  
Ponad 60 proc. przedszkoli położonych jest na terenach o jakości powietrza nie spełniającej obowiązujących w Polsce norm, zaś przekroczenia norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia występują w otoczeniu wszystkich przedszkoli – podaje raport Fundacji #13 i Greenpeace. 

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że rodzice i nauczyciele przez kolejny sezon grzewczy mogą chronić dzieci jedynie doraźnie.
 Cały artykuł dostępny jest pod adresem:
 http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=2023

Raport na ten temat dostępny  jest w linku: Raport Greenppease

Eko-edukacja http://www.eko-edukacja.org.pl/, http://eko.org.pl/n_2011

Eko-rodzice przyszłości  https://eko.rodziceprzyszlosci.pl/blog/

Możliwości studiowania w Europie  - wsparcie i opieka nad studentami


20.08.2017

Raport informuje o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne. Mobilność służy indywidualnemu rozwojowi studentów, zarówno w sferze społecznej, jak i akademickiej, i stanowi czynnik ułatwiający późniejsze znalezienie pracy. Mobilność studentów ma również pozytywny wpływ na same uczelnie i system szkolnictwa wyższego jako element procesu umiędzynarodowienia oraz czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości oferty akademickiej.

Raport zawiera sześć wskaźników w pięciu następujących obszarach tematycznych:

 • dostęp do informacji i poradnictwo,
 • przygotowanie językowe,
 • kontynuacja pomocy materialnej i kredytów studenckich podczas studiów zagranicznych,
 • wsparcie dla studentów ze środowisk defaworyzowanych,
 • uznawalność efektów kształcenia i kwalifikacji.


Publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego opracowanej przez sieć Eurydice towarzyszy tablica wyników w dziedzinie kształcenia zawodowego opracowana przez CEDEFOP. Wspólna platforma internetowa oferuje interaktywne mapy, które pozwalają użytkownikowi na szybkie zapoznanie się z warunkami, w jakich odbywa się mobilność w Europie.


Badania - wyniki - mobilność studentówGlobalne ocieplenie czy chwilowe zmiany klimatu 


17.08.17 
Globalne ocieplenie – kilka słów na temat...
obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi
i oceanów, jednoczesne ochłodzenie stratosfery oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości wynikające z zaburzenia równowagi radiacyjnej Ziemi. 


Gdy przychodzą wątpliwości - wtedy zmiany temperatury i zjawiska atmosferyczne nie występujące wcześniej na danym obszarze przypominają - okazuje się,ze jednak trzeba uwzględnić wcześniejsze ostrzeżenia i z pokorą traktować naturę i jej potrzeby. Istotną zasadą, która przypomina o skutkach zmian cywilizacyjnych i ich wpływie na zmiany klimatyczne jest dbanie o najbliższe, znane nam środowisko. Najbardziej odpowiedni przykład z najbliższego otoczenia:
Ostatnia nawałnica, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 nad Wielkopolską, Kujawami i wschodnim Pomorzem połamała i powaliła 45 tysięcy hektarów lasu, aż 8 milionów metrów sześciennych drewna.
Nigdy wcześniej w całej 93-letniej historii Lasów Państwowych nie doszło do szkód w lasach na taką skalę. Według leśników w źródłach spisanych darmo szukać takiej klęski na przestrzeni co najmniej ostatnich 200-300 lat.Warte zapamiętania porady: 
Co jednak możecie zrobić, gdy burza zastanie Was w lesie i szybko go opuścić nie będziecie mogli?

Wówczas najlepiej kucnijcie lub usiądźcie ze złożonymi i podciągniętymi do siebie stopami na plecaku lub pojedynczym kamieniu, leżącym na trawie, z dala od sąsiednich kamieni czy skał. Pod żadnym pozorem nie opierajcie się plecami o skały. Nie kładźcie się też na ziemi, bo powstaje różnica potencjałów między stopami 

a głową, która zwiększa zagrożenie uderzeniem pioruna.
Las nie jest bezpiecznym miejscem podczas burzy, ponieważ pioruny mogą uderzać w drzewa. Znajdujecie się pod rażonym błyskawicą drzewem - możecie zginąć

Bardzo groźne towarzyszące burzom wichury  spowodowały tego lata kataklizm w Borach Tucholskich, w którym zginęły 2 osoby, a ponad 40 zostało rannych. Wystarczy, że wiatr przekracza 70 km/h, a już słabsze drzewa może połamać.


Przed nawałnicą, o ile będziecie mieć na to czas, uciekajcie na leśną polanę lub do młodnikaz dala od wysokich drzew.
Aby tam w og
óle dobiec musicie znać kilka ciekawostek, które mogą uratować Wam życie.
-W 
Polsce burze najczęściej wędrują z zachodu na wschód lub z południa na północ, a zwłaszcza z południowego zachodu na północny wschód. To oznacza, że podczas huraganowego wiatru prostoliniowego, drzewa najczęściej upadają właśnie w tym kierunku.
-W krytycznej sytuacji, gdy drzewa b
ędą spadać na ziemię, możecie schronić się tuż obok jednego z nich w pozycji embrionalnej. Wówczas jest mniejsze ryzyko, że kolejne drzewa spadając na nie, mogą Was przygnieść.
-Warto te
ż szukać jakiś zagłębień terenu, gdzie można byłoby się bezpiecznie schronić.
Jeśli jesteście w lesie w większej grupie, należy bezwzględnie się rozproszyć na większą odległość od siebie, ponieważ jedno uderzenie pioruna może np. poprzez kałużę stanowić śmiertelne zagrożenie dla całej grupy jednocześnie. 

Trzeba zwrócić uwagę na informacje i ostrzeżenia pogodowe - to one mogą nas uratować od tragicznych skutków burzy.
Źródło: TwojaPogoda.pl, http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/117310,jak-nie-zginac-w-lesie-podczas-nawalnicy-zobacz-poradnik


A wracając do podstaw wiedzy - warto uwzględnić co nas czeka:
Całkowity wzrost średniej temperatury od wielolecia 1850-1900 do wielolecia 2003-2013, obliczony na podstawie najdłuższego dostępnego zbioru danych wynosi 0,78 [od 0,72 do 0,85]°C. Istotą problemu związanego z wyjaśnieniem globalnego ocieplenia jest ustalenie, w jakim stopniu na to zjawisko wpływa działalność człowieka, a w jakim czynniki naturalne.

Na zakończenie kilka informacji: 

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) uważa, że "Wpływ człowieka na klimat jest oczywisty. Świadczą o tym rosnące koncentracje gazów cieplarnianych w atmosferze, dodatnie wymuszanie radiacyjne, obserwowane ocieplenie i zrozumienie systemu klimatycznego" oraz "Jest niezwykle prawdopodobne [zgodnie z konwencją przyjętą w raporcie oznacza to prawdopodobieństwo wynosi 95%-100%], że człowiek wpłynął w sposób dominujący na obserwowane od połowy XX wieku ocieplenie. W XX wieku czynniki naturalne, takie jak aktywność słoneczna 
i wulkany, spowodowały łącznie tylko niewielkie ocieplenie w stosunku do okresu sprzed rewolucji przemysłowej. Wnioski te poparło ponad 45 stowarzyszeń i akademii naukowych, wliczając wszystkie narodowe akademie nauk 8 najbardziej uprzemysłowionych państw. Jak to się zmieniało, czy temperatura wzrasta z latami, warto  obejrzeć poniżej.Informacje podstawowe dotyczące ocieplenia -źródło: Wikipedia


Smog zaskoczył Internet
 14.02.2017

To jeden z kolejnych przykładów niedostosowania zasobów infrastruktury IT do nagłych wzrostów ruchu, które z reguły bardzo trudno prognozować. Administratorzy e-sklepów zwykle są w stanie przewidzieć znaczny przyrost liczby odwiedzin np. w okresach przedświątecznej gorączki zakupów i zwiększyć moc obliczeniową, w przypadku instytucji publicznych praktycznie niemożliwe jest jednak prognozowanie dni bądź godzin, w których ruch wyraźnie wzrośnie.

Grafika ze strony www.pixabay.com

Normy przekroczone o tysiące procent
Drastyczny spadek jakości powietrza jaki nastąpił w ubiegły weekend wywołał niemałe poruszenie zarówno wśród ekologów jak i administratorów systemów informatycznych polskich instytucji badających stan zanieczyszczenia powietrza. W niedzielny poranek norma stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Tychach został przekroczona o 800 proc. – podobny, niechlubny wynik osiągnęło stężenie zanieczyszczeń w centrum Warszawy w południe.

Ponizej infografika dotycząca zagrożeń w największych miastach
http://infografiki.biqdata.wyborcza.pl/smog2017/#MT 
 
Skala przekroczenia norm czystości powietrza miała się jednak nijak do liczby odwiedzin stron GIOŚ czy WIOŚ. W przypadku tego pierwszego, o ile w środę i w czwartek wyniosła ona standardowe 1-2 tysiąca, o tyle już w piątek rozpoczęło się istne oblężenie serwerów. Pracownicy Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska poinformowali, że w weekend liczba internautów chcących być na bieżąco z informacjami o stanie środowiska sięgała nawet 130 tysięcy dziennie. To oznacza przekroczenie średniego ruchu na stronie Inspektoratu o nawet 10000 proc. 

Grafika ze strony www.pixabay.com


W związku z nagłym i znaczącym pogorszeniem się jakości powietrza w stolicy oraz kilku innych polskich miastach, mieszkańcy tłumnie odwiedzali strony internetowe instytucji odpowiedzialnych za monitoring środowiska. Te, nie wytrzymały obciążenia.
Informacje pochodzą ze strony:

Międzynarodowy Dzień Pingwina

Pingwin królewski
Brian Gratwicke CC BY 2.0
20.01.2017

 Czy jest tu ktoś kogo pingwiny nie rozczulają albo nie wywołują uśmiechu swoją nieporadnością? To tylko pozory. Pingwiny są niezwykle zwinne, szybkie, sprawne a przede wszystkim wytrzymałe. Spójrzcie choćby na ich niezwykłą technikę pływacką (ang. porpoising), z ogromną prędkością wyskakują z wody, jak torpeda, na odległość nawet do 1,8 m. Na lądzie również potrafią przemieszczać się szybko stylem saneczkowym (o ile jest śnieg). To, że na lądzie poruszają się niezgrabnie wynika z tego, że ptaki te przystosowane są przede wszystkim do życia w wodzie gdzie spędzają 75% czasu. Średnia prędkość pingwinów w wodzie to ok. 10 km, ale pingwiny białobrewe (które zobaczyć możemy m.in. w ekranizacji książki Richarda i Florence Atwater pt. „Pingwiny pana Poppera” z udziałem Jima Carreya) pływa z prędkością dochodzącą do 35 km/h. Pingwiny potrafią pozostawać pod wodą do kilkunastu minut a żerują nurkując na głębokości od 50 do 250 metrów. Rekord w nurkowanie należy do pingwina cesarskiego, który zanurkował na głębokość 565 metrów (źródło: antarctica.gov.au). Corocznie 20 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Pingwinach. Na świecie obchodzony jest również (chyba popularniejszy) Światowy Dzień Pingwinów wypadający 25 kwietnia. Wiosenne święto zostało ustanowione po tym jak naukowcy zaobserwowali, że przez 7 lat z rzędu kolonia pingwinów Adeli po spędzeniu miesięcy na morzu, wracała na Antarktydę do swoich terenów lęgowych właśnie 25 kwietnia. Od tego czasu badacze co roku z niecierpliwością i w uroczystym nastroju czekają na powrót pingwinów, by zgotować im miłe przyjęcie.

  DZIEŃ WIEDZY O PINGWINACH
Jesteśmy za tym, by myśleć o pingwinach nie jeden, ani nawet nie dwa razy w roku, bo to niezwykłe ptaki i niestety zagrożone wyginięciem, ale jako główne święto skłaniamy się uznać święto styczniowe. Skoro w ostatnich latach zimy w Polsce mamy coraz mniej, świętując dzień pingwinów w styczniu możemy, choćby w ten sposób, przywołać w myślach klimat śnieżnej i mroźnej zimy. 


Pingwin cesarski, fot. Christopher Michel CC BY 2.0 


Więcej informacji dotyczących ochrony oraz materiały dydaktyczne na ten temat zawiera ekokalendarz, strona: http://www.ekokalendarz.pl/dzien-wiedzy-o-pingwinach/


 

  Ile powinien trwać urlop?


Długość urlopu ma wpływ na to, czy po powrocie będziemy czuć się zregenerowani i zmotywowani do pracy,
czy wciąż będziemy pod wpływem niszczącego stresu.
Psychologowie twierdzą, że do urlopu trzeba się specjalnie przygotować, a tygodniowy wyjazd może się okazać niewystarczający, by zapomnieć o stresie i naładować akumulatory.
Eksperci twierdzą, że pierwszy tydzień urlopu jest jak detoks – przenosimy się w zupełnie inną rzeczywistość
i potrzebujemy kilku dni na przystosowanie do nowych warunków. 
W drugim tygodniu poznajemy dokładnie miejsce i zaczynamy odczuwać przyjemność z pobytu. 
Trzeci tydzień to czas na relaks i regenerację – to właśnie wtedy odpoczywamy w pełnym tego słowa znaczeniu.

 Czy znamy definicje  zdrowia i historię jej powstawania?
Stan zdrowia ujmowano w kategoriach harmonii cia
ła człowieka, jego części, wpływów zewnętrznych i ich wzajemnych powiązań. Przypominano poglądy z lat 20. XIX w. znajdujące się pod wpływami oświeceniowymi, oceniano je, ale i ujmowano w kontekście starożytnej szkoły filozofii przyrody[1]. I jak się wydaje, z tego też powodu uwypuklano szczególne znaczenie dla stanu zdrowia oddziaływań zewnętrznych, w tym powietrza, przybliżając poglądy Anaksymandera z VI w. p. n. e., czy Diogenesa z Apolonii z V w. p.n.e[2]. Zwracano uwagę na tzw. wpływy wewnętrzne i na ustalenia sięgające czasów Hipokratesa - znaczenia dla organizmu teorii humoralnej - roli płynów ustrojowych [b] czyli, tzw. soków. Odwoływano się do metodyków i teorii, iż harmonijny i "właściwy" ruch atomów stanowi zdrowie, zaś przeciwny ruch - chorobę[3]
Na podstawie Wikipedii ( na początek) jako wsparcie rozważań nad "wymiarami zdrowia" źródła będą uzupełniane:

 Bożena Urbanek. Zdrowie i choroba w ujęciu polskich lekarzy II połowy XIX i początków XX wieku. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. 47/3, s. 109-122, 2002. 

 Ferdynand Dworzaczek. O pojęciu życia przez starożytnych filozofów greckich. „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. T. 29, z. 1, s. 26-30, 185
Edmund Biernacki: Co to jest choroba?. Lwów: H. Altenberg, 1905, s. 25-26, 28.


Ptaki Wisły warszawskiej


  Zobacz kto śpiewa w Warszawie i przyłącz się do grona miłośników Wisły.  Funkcje aplikacji:
  1) Katalog ptaków, które można spotkać i usłyszeć na każdym nadwiślańskim spacerze po Stolicy. Katalog zawiera opisy cech charakterystycznych 30 gatunków ptaków, ich zdjęcia oraz nagrania śpiewu umożliwiające ich łatwiejszą identyfikację w terenie.
  2) Quiz
  3) Memory
  4) Aktualności związane ze społecznością Wisły Warszawskiej
  5) Mapa okolic Wisły Warszawskiej w raz z obserwacjami


  Przystąp do programu LIFE+ i zostań obserwatorem Wisły Warszawskiej. Dla członków programu aplikacja pełni dodatkową rolę jako narzędzie do monitorowania obszaru projektu i zgłaszania obserwacji z tego terenu. Wiadomości takie mogą zawierać tekst, zdjęcia, nagranie dźwięku i pozycje GPS odpowiadającą miejscu wystąpienia zdarzenia. Zgłoszone przez członków społeczności LIFE+ trafiają do centrum przetwarzania skąd są publikowane na publicznym profilu projektu http://www.facebook.com/WislaWarszawska


  Aplikacja została stworzona w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej". Projekt ten realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawę oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków STOP, dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską dofinansowaniu ze środków Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  Więcej informacji o programie na stronie http://www.wislawarszawska.pl/


  RUCH TO ELEMENT  -  ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

   Zdjęcie pochodzi ze strony Cinemagraph - Living images created by Jamie Beck and Kevin Burg


  Nasze zdrowie - to nasz kapitał

  Stan zdrowia ujmowano w kategoriach harmonii ciała człowieka, jego części, wpływów zewnętrznych i ich wzajemnych powiązań. Przypominano poglądy z lat 20. XIX w. znajdujące się pod wpływami oświeceniowymi, oceniano je, ale i ujmowano w kontekście starożytnej szkoły filozofii przyrody[6]. I jak się wydaje, z tego też powodu uwypuklano szczególne znaczenie dla stanu zdrowia oddziaływań zewnętrznych, w tym powietrza, przybliżając poglądy Anaksymandera z VI w. p. n. e., czy Diogenesa z Apolonii z V w. p.n.e[7]. Zwracano uwagę na tzw. wpływy wewnętrzne i na ustalenia sięgające czasów Hipokratesa - znaczenia dla organizmu teorii humoralnej - roli płynów ustrojowych [b] czyli, tzw. soków. Odwoływano się do metodyków i teorii, iż harmonijny i "właściwy" ruch atomów stanowi zdrowie, zaś przeciwny ruch - chorobę.

  Według Światowej Organizacji Zdrowia na zdrowie indywidualne i zdrowie zbiorowości wpływa wiele czynników. Są to głównie warunki środowiska otaczającego, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom wykształcenia, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu i w rodzinie. W mniejszym stopniu jest to dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej.Według Lalonde'a występują cztery czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka. Są to:
  Biologia, środowisko,
  Styl życia oraz
  Opieka zdrowotna.
  Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu dorobku zaawansowanej nauki o zdrowiu i opiece zdrowotnej, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia.


   
     Edukacja prozdrowotna – obowiązek czy konieczność?


  Dnia 23 grudnia 2008 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzeniu z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół. W nowej podstawie programowej pojawia się wiele zapisów dotyczących edukacji zdrowotnej oraz pośrednio z nią związanych, a realizowanych podczas zajęć z różnych przedmiotów. Informacje o edukacji zdrowotnej pojawiają się już w preambule podstawy programowej:
  Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
  Zagadnienia dotycząca zdrowia mają być omawiane głównie na zajęciach przyrody i wychowania fizycznego, ale także na zajęciach komputerowych, lekcjach historii czy języków. Osobą pełniącą wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów jest nauczyciel wychowania fizycznego.
  Poniżej kilka informacji z dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży:
  1. W Polsce rozpoznaje się nadmierną masę ciała u około 15 procent dzieci, a otyłość u 4 procent i stale obserwuje się tendencje zwyżkową; problem nadwagi i otyłości dotyka coraz młodszych, nawet dwuletnich dzieci.
  2. Odsetek chorych na cukrzycę w Polsce w 2009 roku osiągnął poziom 9,1% ogólnej populacji. Polska jest w pierwszej dziesiątce wśród krajów całego świata z największą liczbą osób, u których diagnozuje się tzw. stan przedcukrzycowy, będący początkiem rozwoju właściwego schorzenia. Coraz częściej dzieci bardzo otyłe, w tzw. okresie przedcukrzycowym, mają 3–5 lat.
  3. Według raportu Państwowego Zakład Higieny z 2008 roku: co szósty chłopiec w wieku 15 lat pije alkohol przynajmniej raz w tygodniu; obserwuje się spadek aktywności dzieci i młodzieży w starszych grupach wiekowych; spożycie owoców i warzyw utrzymuje się w Polsce na niskim poziomie, a wśród młodzieży odnotowano spadek spożycia owoców w ostatnich latach.
  Zatem edukacja zdrowotna w szkole to nie tylko obowiązek narzucany nauczycielom przez podstawę programową. Jest to konieczność – należy szybko podjąć wysiłek właściwego przygotowania naszych uczniów do świadomego prowadzenia zdrowego trybu życia.
  W zalecanych warunkach i sposobach realizacji zapisów podstawy programowej znajdziemy następujące zdanie:
  Warunkiem skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej jest:
  • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik aktywizujących oraz interaktywnych, w tym szczególnie metody projektu i portfolio; (...)
  Prowadząc zajęcia dotyczące edukacji zdrowotnej powinniśmy nie tylko przekazać naszym uczniom konkretną wiedzę, ale zrobić to w sposób ciekawy i inspirujący. Dobrym pomysłem może być wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w tym celu.

    G.Gregorczyk


  III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

  20.03.2015
  III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 125 w Warszawie, ul. Hoża 88. 

  Będzie to wydarzenie, które daje sposobność zaprezentowania wieloletniej działalności szkół na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego społeczności szkolnej, należących do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

  Promocja zdrowia i profilaktyka inwestycją w kapitał społeczny 

  18.03.2015
  "Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycją w kapitał społeczny”  realizowanej w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”.


  Konferencja i warsztaty organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie, 23-24.03.2015,  to propozycja poszukiwania optymalnych rozwiązań, ukierunkowanych na wzmocnienie systemowego podejścia do promocji zdrowia i profilaktyki, opartego o rzetelną diagnozę potrzeb lokalnej społeczności, adekwatny dobór instrumentów ich realizacji oraz należne tym działaniom finansowanie, uwzględniające kryteria jakościowe realizowanych programów.

  Celem konferencji jest refleksja nad efektywnością i skutecznością działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze zdrowia i profilaktyki.
   Harmonogram konferencji i warsztatów:

  Nikt nie ma wątpliwości, że inwestowanie w zdrowie i profilaktykę jest inwestycją długookresową
  ale i niezwykle opłacalną, bo przynoszącą niemałe korzyści społeczne. Wszyscy także zgodzimy się z tym, że jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań podejmują szereg działań w ww. obszarach a podejmowane działania są ujmowane w formie strategii odpowiadających na problemy lokalnego środowiska. Wciąż jednak pojawiają się pytania: czy to, co robimy jest wystarczające? czy możemy zrobić więcej? czy można działać jeszcze efektywniej, a jeśli tak to, jakie działania powinniśmy podjąć, aby być bardziej skuteczni? W ramach konferencji proponujemy Państwu poszukiwanie odpowiedzi na te i podobne pytania, pokazanie przykładów dobrych praktyk samorządowych, prezentację badań i różnych praktycznych, lokalnych podejść do promocji zdrowia i profilaktyki.


  AKADEMIA  ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
  Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w działaniach  edukacyjnych w przedszkolach oraz aktywnościach przeznaczonych dla rodziców


  Kampania - wiemcojem.um.warszawa.pl