poniedziałek, 11 listopada 2013

Promocja zdrowia w pracy

 

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

12.02.2017

Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że rocznie na całym świecie około 2,3 miliona kobiet i mężczyzn ulega wypadkom w czasie pracy lub zapada na choroby związane w wykonywaną pracą, które powodują śmierć ponad 6000 pracowników każdego dnia. Na całym świecie jest około 340 milionów wypadków przy pracy i 160 milionów ofiar chorób zawodowych rocznie. Statystyki MOP wskazują, że z roku na rok ilość wypadków niestety rośnie a nie spada. Choć najwięcej ofiar t pracownicy branży budowlanej i osoby różnych branż narażone na działanie szkodliwych substancji, to warto zwrócić uwagę, na sytuację milionów osób zatrudnionych w branżach wydawałoby się stosunkowo bezpiecznych, takich jak np. przemysł odzieżowy.
Wypadki w pracy Źródło: www.un.org

Rok temu, trzy dni przed obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy miała miejsce katastrofa Rana Plaza w Bangladeszu. W zawalonym budynku fabryk odzieżowych zginęło ponad 1100 osób, a ponad 2000 zostało rannych. Poszkodowani oraz rodziny ofiar nadal czekają na odszkodowania. Fabryki w Bangladeszu są jednak najbardziej niebezpiecznym miejscem pracy dla pracowników przemysłu odzieżowego.  W 5000 fabrykach w Bangladeszu pracuje ok. 3 miliony osób, głównie młodych kobiet.  Według bangladeskich służb pożarniczych w latach 2006-2009 miało miejsce 213 pożarów fabryk odzieżowych w tym kraju. Przyczyny tragedii to wady konstrukcyjne wznoszonych często nielegalnie budynków, brak zabezpieczeń przeciwpożarowych, zamknięte i zablokowane drzwi, zakratowane okna etc. Nie bez znaczenia jest też brak szkoleń dla pracowników oraz prześladowania związkowców, co uniemożliwia pracownikom ochronę swoich praw i bezpieczeństwa. Skandaliczne standardy bezpieczeństwa są konsekwencją zaniedbań władz i właścicieli fabryk. Za sytuację pracowników są  jednak odpowiedzialne również firmy odzieżowe zlecające produkcję w Bangladeszu, płacące niskie stawki, wymagające krótkich terminów realizacji zleceń bez inwestycji w fabryki i skutecznego zapewnienia przestrzegania praw pracowniczych. Katastrofy budowlane i pożary miały miejsce w fabrykach produkujących dla znanych firm m.in. Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius), H&M, Carefour, Mango, Benethon , C&A czy polskiego LPP (Cropp, Reserved, Mohito, House) i wielu innych [źródło: Clean Clothes].

Dowiedz się więcej:
Obchodzony od 1996 roku przez związki zawodowe Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy w roku 2003 został ogłoszony przez Juana Somavia, Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  - 28 kwietnia.
Streszczenie wyników badań warunków pracy w trzech fabrykach produkujących na zlecenie polskich firm odzieżowych: LPP, Carry, Monnari i w przeszłości – Redan.
http://www.ekokalendarz.pl/dzien-bezpieczenstwa-i-ochrony-zdrowia-w-pracy/

"Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”    

Nowa wersja poradnika metodycznego dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Celem poradnika jest wsparcie nauczycieli w realizacji zaleceń kodeksu i ich upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży. Zaproponowane scenariusze zajęć mogą pomóc nauczycielom w propagowaniu zdrowego trybu życia związanego z zapobieganiem nowotworom. Poradnik skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych (klas V-VI) i gimnazjów (klas I-III). 

Poradnik opracowany i przygotowany przez specjalistów z obszaru przeciwdziałaniu i zagrożeniach oraz walki z rakiem, a także edukatorów, ktorzy opracowali materiały dydaktyczne -  jest dostępny na stronie zawierającej wiele bardzo przydatnych materiałów edukacyjnych i propozycji działań profilaktycznych

  Kodeks walki z rakiem (także na stronie ORE)Przedstawiamy raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”. Badanie prowadzone było w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” finansowanego z PO KL.


Badaniami objęto nauczycieli, którzy między wrześniem 2011 r. a grudniem 2012 r. czynnie prowadzili zajęcia lekcyjne, uczyli przedmiotów ogólnokształcących, pracowali w szkołach dla dzieci i młodzieży (nie w szkołach dla dorosłych) na wszystkich etapach edukacji od szkoły podstawowej po ponadgimnazjalną.

Raport został zamieszczony i jest do pobrania pod adresem:

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/158-raport-z-badania/badania-czasu-i-warunkow-pracy-nauczycieli/813-raport-z-badania-czasu-i-warunkow-pracy-nauczycieli.html

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dąży do uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej wydajnym miejscem pracy. Promujemy kulturę zapobiegania ryzyku w celu poprawy warunków pracy
w Europie. Obszerne działanie agencji obejmują m.in.:
Prowadzenie kampanii
Zwiększanie poziomu świadomości i rozpowszechnianie informacji na temat znaczenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników dla społecznej i gospodarczej stabilności i wzrostu w Europie.
 
Zapobieganie
Zajmuje się projektowaniem i opracowywaniem praktycznych instrumentów dla mikroprzedsiębiorstw oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby wspierać je w przeprowadzaniu oceny ryzyka w ich miejscach pracy i umożliwiać im dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie BHP znajdującymi się w ich zasięgu, jak i poza nim.
 
Partnerstwo
Ściśle współpracują z rządami, organizacjami pracodawców i pracowników, organami i sieciami UE oraz prywatnymi przedsiębiorstwami. Głos i pomysły przekazują dzięki funkcjonowaniu sieci w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, reprezentowanej przez wyznaczony krajowy punkt centralny we wszystkich państwach członkowskich UE, państwach EFTA oraz w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących.
 
Badania
Wykrywają i oceniają nowe i pojawiające się zagrożenia w miejscach pracy i podejmują działania służące promowaniu kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w innych obszarach polityki, takich jak edukacja, zdrowie publiczne i badania. Informacje pochodzą ze strony

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
 Więcej informacji na temat zdrowia w pracy i zadnień z tym związanych, pod adresem:
https://osha.europa.eu/pl/about
 
Partnerstwo dla prewencji poprzez przywództwo i 
udział pracowników

To zaproponowane główne działanie na rzecz zwiększania poziomu świadomości i promowania bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy wśród różnych grup odbiorców
w całej Europie.


http://hw2012.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012

Ocena ryzyka
Ocena ryzyka to istotny pierwszy krok w procesie zapobiegania wypadkom przy pracy i złemu stanowi zdrowia. OiRA - Interaktywna Ocena Ryzyka Online – czyni ten proces łatwym. Narzędzie to dostarcza zasobów i know-how koniecznego, aby mikro- i małe organizacje mogły same ocenić swoje ryzyko. Oferowane bezpłatnie w sieci narzędzia OiRA są łatwo dostępne i proste w użyciu.

https://osha.europa.eu/pl/topics/oira