poniedziałek, 11 listopada 2013

Scenariusze i projekty

Zgodnie z naturą

24.02.2017
Zgodnie z Naturą to ogólnopolski bezpłatny projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000.

Projekt promuje aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych. Celem projektu jest zachęcenie uczniów i uczennic do zdobywania wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych oraz szans i zagrożeń z nimi związanych. Proponujemy zespołom uczniowskim, aby wykorzystywały zdobytą wiedzę w praktyce i przeprowadzały projekty skierowane do społeczności lokalnych, dzięki czemu mieszkańcy i mieszkanki oraz lokalne instytucje zdobędą wiedzę o wartości obszaru, w którym żyją oraz korzyściach, jakie mogą czerpać z jego ochrony. 

To bardzo ciekawa strona warta polecenia do realizacji, przeznaczona m.in. dla nauczycieli szkół podstawowych, realizujących edukację zdrowotną i/lub edukację dla bezpieczeństwa.

Poniżej opublikowane scenariusze:
https://natura.ceo.org.pl/scenariusze-0

 

Bezpiecznie i zdrowo

Propozycja dla uczniów, rodziców i nauczycieli


Widoczna powyżej propozycja edukacyjna to bardzo ciekawa strona warta polecenia do realizacji, przeznaczona m.in. dla nauczycieli szkół podstawowych, realizujących edukację zdrowotną i/lub edukację dla bezpieczeństwa.
Zakres scenariuszy do wykorzystania zwiera opracowania tematyki bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

 Wybrane z nich to przykłady dostepne pod adresami:

"Żyj bezpiecznie!" (pdf 176 KB) - scenariusz zajęć dla przedszkolaków i młodszych uczniów klas szkoły podstawowej
Scenariusz "Zanim dojdę do szkoły" (doc 1,2 MB)
10_scenariuszy_BRD.pdf (pdf 2,4 MB)
- 10 konspektów zajęć na temat najważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, przeznaczonych do realizacji w szkołach podstawowych.

Tematyka konspektów zajęć dotyczy pięciu głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Konspekty zostały opracowane z podziałem na kształcenie zintegrowane i klasy IV-VI. W konspektach przedstawiono w bardzo skrótowy sposób aktualną wiedzę naukową na poszczególne tematy oraz dołączono materiały informacyjne (ulotki). Konspekty mogą być wykorzystywane bezpośrednio przez nauczycieli lub stanowić dla nich inspirację do własnej twórczej pracy.
"Dzieci w ruchu drogowym" (doc 86 KB)
- konspekt zajęć z wychowania komunikacyjnego dla przedszkolaków oraz dzieci kl. I-III szkoły podstawowej.Poniżej w stylu Klubu Pancernika ciekawy scenariusz dla dzieci

http://www.klubpancernika.pl/sites/default/files/scenariusz_3.pdf