poniedziałek, 11 listopada 2013

Konferencje i akcje

   Kampania edukacyjna -  Uzależnieniom behawioralnym mówię Stop!

 25.02.2017

 Film edukacyjny na temat zagrożenia uzależnieniem od internetu, stworzony w ramach akcji "Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP!" - ogólnopolskiego projektu społecznego skierowanego do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do placówek w całej Polsce wysłane zostały materiały edukacyjne do przeprowadzenia przez nauczycieli czterech lekcji wychowawczych na temat nałogowych zachowań, takich jak: nadmierne korzystanie z internetu, robienie zakupów, granie w gry hazardowe czy gry video. Celem akcji jest uświadomienie młodzieży, że niekontrolowane wykonywanie tych czynności jest tak samo groźne, jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Projekt realizuje FIRST – Fundacja Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych, w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będącego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.


https://www.youtube.com/embed/jdF1oBMUUeQ?rel=0

  Kropla do kropli -  zdrowa akcja z aplikacją w tle

30.03.2016.

Czy lepiej wziąć prysznic czy kąpiel? Samemu czy może z koleżanką/kolegą? Ile litrów wody zużywamy do wyhodowania jednego jajka, a ile przy produkcji samochodu?

Na te pytania będzie mógł odpowiedzieć każdy Polak dzięki naszej nowej aplikacji edukacyjnej Kropla do Kropli. Serdecznie zapraszamy do zabawy https://kropladokropli.org.pl/


Aplikacja jest elementem kampanii promocyjnej realizowanej przez Partnerstwo domu mediowego Mastermind i Fundacji Nasza Ziemia, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Partnerstwa.

https://kropladokropli.org.pl/24.04.2015

Redakcja czasopisma „Wychowanie fizyczne i zdrowotne”
serdecznie zaprasza na:
Największy Ogólnopolski Kongres dla Nauczycieli WF oraz Trenerów Sportowych
„SZKOŁA AKTYWNA SPORTOWO”
Indywidualizacja pracy z uczniem, przygotowanie do zawodów
i turniejów, dofinansowanie zajęć WF
Warszawa, 19.06.2015
Co czeka Państwa podczas najbliższej edycji kongresu?
 • Zajęcia na medal - specjalna część Kongresu poświęcona pomysłom na zajęcia W-F, które po wprowadzeniu w placówkach znacznie zwiększyły frekwencję, zaangażowanie oraz wyniki uczniów w zawodach na szczeblu regionalnym
 • Tylko u nas! Wykłady prowadzone przez czynnych nauczycieli wychowania fizycznego, ekspertów sportu, trenerów oraz psychologów sportu
 • Nowość! Stoliki tematyczne z udziałem ekspertów - do dyspozycji uczestników Kongresu będzie m.in. nauczyciel wychowania fizycznego, który w swojej szkole wdrożył specjalistyczny program umożliwiający zwiększenie frekwencji oraz zaangażowania uczniów, trener młodzików Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, psycholog sportowy opiekun olimpijczyków, dietetyk sportowy
 • Dostęp do strefy targowej, w której partnerzy Kongresu przedstawią specjalnie przygotowaną na tę okazję ofertę pomocy do zajęć wychowania fizycznego
UWAGA!
Wszyscy uczestnicy kongresu otrzymają imienny CERTYFIKAT, a placówki, w których pracują, zostaną wpisane do Ogólnopolskiej Bazy „Szkoła Aktywna Sportowo”, która będzie dostępna dla rodziców oraz zgłoszona do MEN.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU:
PANEL 1

Atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne – rozwiązywanie problemów
Sesja ekspercka
 • Niska frekwencja, konflikty na zajęciach, wykluczenie uczniów – jak z tymi problemami radzą sobie najlepsze szkoły w Polsce?
 • Rywalizacja oraz dyscyplina na zajęciach wychowania fizycznego – w jaki sposób właściwie zbilansować proporcje pomiędzy zabawą a sportem, aby uczniowie zapoznali się z zasadami rywalizacji fair-play?
 • Teoria sportowa na zajęciach – w jaki sposób wprowadzić elementy teorii na zajęcia aby uczniowie nie odczuwali zniechęcenia?
Zajęcia na medal
Zajęcia alternatywne oraz pozalekcyjne prowadzone przez nauczyciela w-f – prezentacja najciekawszych propozycji ze szkół.
PANEL 2

Szkoła aktywna sportowo – zawody i dotacje na sport
Sesja ekspercka
 • Jak zdobyć dotacje na promocję sportu w szkole? – lista działań
 • Organizacja szkolnych zawodów krok po kroku – od przygotowania dokumentów, opracowania regulaminu zawodów po sprawdzone patenty na pozyskanie sponsorów i rozwiązywanie problemów organizacyjnych
 • W jaki sposób wychwycić „perełki” z potencjałem sportowca, jak zachęcić uczniów do udziału w zawodach?
Od lekcji w-f do kariery sportowej
Spotkanie oko w oko z ludźmi sukcesu, którzy podpowiedzą, w jaki sposób motywować podopiecznych do pracy nad sobą.
Dodatek specjalny
Każdy uczestnik kongresu otrzyma dostęp do dokumentów, które pomogą w kompleksowej organizacji szkolnych oraz międzyszkolnych zawodów sportowych.
PANEL 3

Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcjach wychowania fizycznego
Sesja ekspercka
 • Ewaluacja PSO – o czym należy pamiętać przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016?
 • Aktywizacja uczniów mniej sprawnych ruchowo (z nadwagą, z problemami zdrowotnymi, o obniżonej sprawności fizycznej) – sprawdzone rozwiązania
 • W jaki sposób powiązać określone programem nauczania sprawdziany, tabele, normy przy różnych możliwościach i zdolnościach dzieci?
Certyfikowana sesja coachingowa
Nauczyciel w roli psychologa sportu – w jaki sposób pomóc uczniom w radzeniu sobie ze sportowym stresem, porażką oraz trudniejszymi akcentami treningowymi?
PANEL 4

Edukacja zdrowotna na zajęciach w-f
Sesja ekspercka
 • Ocena z edukacji zdrowotnej w ocenie końcowej z w-f – jak ustalić/zmodyfikować kryteria pod kątem wiedzy, umiejętności i postawy ucznia zgodnie z aktualnymi potrzebami?
 • Uczeń na dopingu i pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy – co może zrobić nauczyciel w-f od strony formalnej i jak rozmawiać o problemie w grupie?
 • Zasady zdrowego odżywiania na zajęciach w-f – jak połączyć przekazywanie wiedzy z ćwiczeniami i „nie zanudzić" przy tym uczniów?
Dodatek specjalny
Każdy uczestnik otrzyma gotowe Scenariusze zajęć profilaktycznych z uczniami – „Narkotykom oraz używkom mówimy stop” oraz ulotki do skserowania i rozdania uczniom związanie z badaniami profilaktycznymi w okresie całego życia

 Termin i miejsce:

19.06.2015, Warszawa
godz. 10:00-17:00

 

 

 III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

20.03.2015
III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 125 w Warszawie, ul. Hoża 88. 

Będzie to wydarzenie, które daje sposobność zaprezentowania wieloletniej działalności szkół na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego społeczności szkolnej, należących do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Promocja zdrowia i profilaktyka inwestycją w kapitał społeczny 

18.03.2015
"Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycją w kapitał społeczny”  realizowanej w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”.


Konferencja i warsztaty organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie, 23-24.03.2015,  to propozycja poszukiwania optymalnych rozwiązań, ukierunkowanych na wzmocnienie systemowego podejścia do promocji zdrowia i profilaktyki, opartego o rzetelną diagnozę potrzeb lokalnej społeczności, adekwatny dobór instrumentów ich realizacji oraz należne tym działaniom finansowanie, uwzględniające kryteria jakościowe realizowanych programów.

Celem konferencji jest refleksja nad efektywnością i skutecznością działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze zdrowia i profilaktyki.
 Harmonogram konferencji i warsztatów:

Nikt nie ma wątpliwości, że inwestowanie w zdrowie i profilaktykę jest inwestycją długookresową
ale i niezwykle opłacalną, bo przynoszącą niemałe korzyści społeczne. Wszyscy także zgodzimy się z tym, że jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań podejmują szereg działań w ww. obszarach a podejmowane działania są ujmowane w formie strategii odpowiadających na problemy lokalnego środowiska. Wciąż jednak pojawiają się pytania: czy to, co robimy jest wystarczające? czy możemy zrobić więcej? czy można działać jeszcze efektywniej, a jeśli tak to, jakie działania powinniśmy podjąć, aby być bardziej skuteczni? W ramach konferencji proponujemy Państwu poszukiwanie odpowiedzi na te i podobne pytania, pokazanie przykładów dobrych praktyk samorządowych, prezentację badań i różnych praktycznych, lokalnych podejść do promocji zdrowia i profilaktyki.


Wiem co jem - przystąp do koalicji 

III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

4.01.2015

Kontynuowana jest nowa kampania miasta włączająca rodziców do wspólnych działań zgodnie ze zdrowym stylem życia, wpływająca na zdrowie swoje i dzieci.Daje ona możliwość przekazania dyrektorom placówek oświatowych swojej oferty w zakresie prawidłowego żywienia za pomocą formularza na stronie wiemcojem.um.warszawa.pl 

W grudniu 2014 r. odbyły się pierwsze warsztaty dla rodziców, kolejne z nich to:

Wiem, co jem

27 stycznia 2015 roku (wtorek) w godz. 17.30-20.30
ul. Stara 4, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Jeśli
cel kampanii Wiem, co jem jest Twoim celem,
zgadzasz się z zaleceniami w zakresie organizacji żywienia w placówkach oświatowych określonych w Zarządzeniu,
posiadasz ofertę w zakresie prawidłowego żywienia,

to przystąp do Koalicji kampanii Wiem, co jem.

 

Wręczenie Krajowych Certyfikatów "Szkoła promująca Zdrowie"

19.12.2014
Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.
W 2014 roku Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" rekomendowała wybrane szkoły do otrzymania Krajowego Certyfikatu. Zgodnie z procedurą nadawania Certyfikatu Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym 38 szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Wręczenie certyfikatów odbyło się 9 grudnia br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji, więcej informacji na stronie:  Światowy Dzień Cukrzycy 

11.11.2014
Do Światowego Dnia Cukrzycy pozostały jeszcze 3 dni.
W roku 2014 przypada
na 14 listopada (piątek)

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest od 1991 roku właśnie 14 listopada – w urodziny odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga. Święto ma zwrócić uwagę na globalny wymiar cukrzycy, zwiększyć świadomość społeczną na temat tej choroby i promować właściwe działania profilaktyczne. Szacuje się, że około 285 milionów ludzi na świecie choruje na cukrzycę, z czego 90% cierpi na cukrzycę typu 2 (tzw. cukrzyca dorosłych), do której w dużej mierze przyczynia się otyłość i niezdrowy styl życia. Prognozy na przyszłość są również bardzo niepokojące – do roku 2030 liczba chorych może się nawet podwoić, a Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom w USA opisuje obecny stan zachorowalności jako epidemię. Co więcej, miliony nie wiedzą o tym, ze chorują. Nieleczona cukrzyca stopniowo wyniszcza organizm, od problemów ze wzrokiem, poprzez nerki, serce, aż po zaburzenia neurologiczne czy tak zwaną „stopę cukrzycową”. Jest co prawda chorobą nieuleczalną, jednak przyjmując leki i prowadząc właściwy tryb życia, można nad nią zapanować i dożyć późnej starości. Cukrzyca w naszej cywilizacji istnieje od wielu tysięcy lat (jeszcze zanim została sklasyfikowana), a jej łacińska nazwa diabetes mellitus oznacza „miodowy słodki przepływ” – charakterystyczny dla tej choroby cukier w moczu badany był kiedyś w jedyny możliwy sposób, czyli organoleptycznie. 

 http://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-cukrzycy

http://www.tvp.info/5666298/obchodzimy-swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca

Diabetolodzy przypominają, że ta przewlekła i nieuleczalna choroba wcześnie wykryta pozwala uniknąć powikłań. W poniedziałek obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Leszek Czupryniak podkreśla, że cukrzyca, czyli długo utrzymujący się podwyższony poziom cukru we krwi, uszkadza wiele narządów w naszym organizmie.

Duża ilość glukozy, która krąży we krwi, uszkadza naczynia krwionośne, m.in. w oczach, nerkach, mózgu, kończynach dolnych i w sercu. Wówczas rozwijają się tzw. powikłania cukrzycy i u chorego może dojść do uszkodzenia wzroku, uszkodzenia nerek, zawału serca bądź udaru mózgu. Przez długi czas ten wzrost poziomu cukru jest bezobjawowy. 
 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/14_listopada_swiatowy_dzien_walki_z_cukrzyca_jak_walczyc_z_choroba_249693.html

 

Dąbrowa Górnicza, 14–15 maja 2014  

Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji - podsumowanie sympozjum naukowego
Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji - podsumowanie sympozjum naukowego
W trwającej dwa dni debacie, w trakcie siedmiu sesji plenarnych przedstawiono analizy i poddano dyskusji wiele obszarów związanych z problematyką zdrowia człowieka w kontekście procesów globalizacyjnych; od jakości życia, poprzez aktywność fizyczną, stres, po intelektualną kondycję człowieka.

W dyskursie udział wzięli pracownicy naukowi, w tym profesorowie reprezentujący różne dziedziny nauki z uczelni krajowych i zagranicznych, m.in.: Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Państwowego Uniwersytet Ekonomicznego w Tarnopolu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Dubnický`ego Technologický`ego Inštitútu v Dubnici nad Váhom, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Źródło:

NOWY PROGRAM O ŻYWIENIU: „OWOCE i WARZYWA”

06.08.2014
Od 1 września 2014 r. w szkołach będzie realizowany nowy program: „Owoce i warzywa”. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało w tym celu odpowiedni akt prawny, który zastąpi dotychczasowe rozporządzenie o programie „Owoce w szkole".
Zmiana jest konieczna ze względu na potrzebę dostosowania przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r., które ustanawia program: "Owoce i warzywa w szkole".
Wzbogacenie wiedzy uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, zastąpiono celem w postaci kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniów oraz wzbogacania wiedzy o pochodzeniu produktów rolnych. Działania szkół mają być ukierunkowane na uzyskanie trwałych efektów w postaci pozytywnej zmiany postaw żywieniowych uczniów.
Projekt zmienia także katalog zadań, których realizacja będzie obowiązkiem szkoły uczestniczącej w programie. Ich realizacja może, ale nie musi odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych. Ważne jednak jest to, że treść takich zajęć powinna wykraczać poza treści przewidziane w podstawie programowej.
Dyrektorzy będą składali sprawozdanie z realizacji zadań związanych z programem do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły. W myśl nowego rozporządzenia sprawozdanie będzie trzeba złożyć w terminie do 30 września roku szkolnego następującego po roku, w którym realizowano program. Natomiast sprawozdanie z programu: "Owoce w szkole" należy złożyć do 31 października 2014 r.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2014 r.
projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole".

  AKCJA "BRĄZOWO, ALE CZY ZDROWO"

20.07.2014
Celem akcji pod hasłem „Brązowo, ale czy Zdrowo" jest kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych ludności, związanych z bezpieczeństwem korzystania z promieni słonecznych w okresie letnim. 


Zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) w solariach oraz przekazanie informacji o zdrowotnych konsekwencjach promieniowania UV poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do młodzieży, a także do rodziców oraz właścicieli solariów.

http://psse.katowice.r-h.pl/akcja-brazowo-ale-czy-zdrowo,d87.html

  BEZPIECZNE  WAKACJE  2014


20.07.2014
Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w czasie wolnym od zajęć szklonych, np. w wakacje lub ferie zimowe w formie obozów lub kolonii. Wypoczynek musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Bogate informacje na temat bezpiecznych wakacji 2014 można znaleźć na stronach internetowych:

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej:
        http://wypoczynek.men.gov.pl/
 • Mazowieckiego Kuratorium Oświaty:

 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

PROGRAM "TRZYMAJ FORMĘ"

20.07.2014 
"Trzymaj formę"  - to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikatowym dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. 

Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.
  
Link do programu "Trzymaj formę"


AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ZDROWYM STYLU ŻYCIA

W dniach 27-28. maja 2014 w pensjonacie ,,Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia. Jest to trzecia edycja tego wydarzenia i na udział w niej zapraszali Instytut Medycyny Wsi w Lublinie oraz Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.


Sesje tematyczne obejmowały: aktywność fizyczną różnych grup społecznych i zawodowych, styl życia w zdrowiu i chorobie oraz aktywność fizyczną w promocji, profilaktyce i terapii. Prace prezentowane będą w języku polskim, rosyjskim i angielskim w sesjach tematycznych i sesji plakatowej. W komitecie naukowym zasiadać będą profesorowie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Warszawskiego, Poznańskiego i Wrocławskiego AWF-u oraz Lesya Ukrainka Volyn National University.

AKCJA SPOŁECZNA I MEDIALNA "Zdrowy Start"

29.01.2014
Ciekawy program proponowany przez znany portal e-dziecko skierowany do przyszłych rodziców, rodzin z małymi dziećmi - mający na celu zmianę  spojrzenia na zdrowy styl życia - wskazując na zasady dobrego/ zdrowego żywienia. Funkcjonuje już od  sierpnia 2013 roku, zgłaszający się do udziału, chętni rodzice przechodzą dwa  niezależne etapy programu. 

 

Udział w akacji rozpoczynają od odpowiedzi na pytania:

 • Posiłki spożywacie przed monitorem komputera?
 • W menu waszej rodziny króluje tłuste jedzenie i słodycze, a za mało jest ryb, owoców i warzyw?
 • Dziecko wyrasta na niejadka albo ma problemy z nadwagą?
  Chcecie to zmienić, żeby nie zarażać tymi błędami Waszego dziecka?

Projekt  skierowany do rodziców, zaprasza chętnych do aktywnego udziału w akcji, proponuje odejście od niewłaściwych nawyków żywieniowych, a nie leczenie chorób czy dolegliwości zdrowotnych. Dlatego do udziału zapraszają wybrane osoby, u których nie stwierdzono przewlekłych chorób.
Razem z  ekspertami: lekarzami, dietetykami, psychologiem i kucharzem, proponowane są indywidualne konsultacje wskazujące - zdrową dietę/jadłospis na miarę

http://www.edziecko.pl/zdrowy_start/0,133868.html

 

OLIMPIADA MEDIALNA

Poznajemy procesy łączenia informacji i wiedzy,  jak to działa w praktyce szkolnej


20.02.2014
A
kcje, konkursy i olimpiady - to praca nad sobą, łączenie  informacji i wiedzy.Zaproszenie do udziału w trzeciej edycji Olimpiady Medialnej.

Do 14 lutego, wszyscy chętni mogli zgłosić swój udział w kolejnej edycji Olimpiady Medialnej. Zaproszenie do konkursu było przygotowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Trwająca od kliku lat akcja edukacyjna - to forma odkrywania interdyscyplinarnych talentów z zakresu wykorzystania nowych mediów: od polonistyki, historii i public relations do wymiarów zdrowia i bezpieczeństwa. Uczestnicy to młodzi ludzie, posiadający umiejętności interesującego formułowania i prezentowania własnych myśli, przekazywania wiedzy oraz przekonywania, obeznanych z użyciem nowych, jak i tradycyjnych mediów.

Więcej informacji o programie, harmonogramie i zasadach tej edycji można znaleźć w serwisie internetowym Olimpiady Medialnej – www.olimpiada-medialna.edu.pl.
Dostępne są też informacje na profilu Facebooka: https://www.facebook.com/Olimpiada.Medialna

 


Minister  MEN, Joanna Kluzik-Rostkowska na XXII Finale WOŚP 

 12.01.2014
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tym razem zagrała proponując w kolejnej akcji wsparcie szpitalom, a przede wszystkim ludziom starszym potrzebującym pomocy. Tegoroczne hasło brzmi „Na ratunek”, a Orkiestra zbiera fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. W  jednej z odsłon tegorocznego Finału uczestniczyło również Ministerstwo Edukacji Narodowej, tym razem była to minister Joanna Kluzik-Rostkowska,
która zwróciła uwagę na potrzeby  rozszerzenia działań edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Propozycja wspólnego realizowania programu „Ratujemy i uczymy ratować” będzie w dalszym ciągu propagowana wśród młodych ludzi, jako niezbędne umiejętności ratowania ludzkiego życia.

 

Od 2006 roku, w ramach tego programu, wolontariusze WOŚP przeprowadzili 1011 szkoleń z udzielania pierwszej pomocy w 12 160 szkołach podstawowych (co stanowi ponad 90% wszystkich placówek na terenie całego kraju). W szkoleniach wzięło udział ponad 1,5 mln uczniów i prawie 27 tys. nauczycieli.
Więcej na ten temat na stronie 

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci2/756-minister-joanna-kluzik-rostkowska-na-22-finale-wosp

 

ROK SZKOŁY W RUCHUMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.
To rok promowania i wzmacniania aktywności i kondycji fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.


 Ostatnie konferencje 
W środę, 30 października 2013 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Rok Szkoły w Ruchu.  
Wzięła w niej również udział społeczność PaT. Program realizuje Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie. Na konferencji i w spotkaniu uczestniczyła młodzież z grup PaT z Siedlec działająca w Teatrze FANUM i Teatrze PRZEDSIONEK, 
a także z Warszawy i Sokołowa Podlaskiego.

Wiceminister Tadeusz Sławecki zainaugurował Rok Szkoły w Ruchu

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka - powiedział Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej otwierając spotkanie inaugurujące Rok Szkoły w Ruchu. 

Powyższa akcja edukacyjna skierowana jest do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. Inauguracja  Rok Szkoły w Ruchu była powiązana ze spotkaniem z przedstawicielami oświaty różnych stopni i obszarów edukacji, współpracujących ze szkołami i nauczycielami. Podczas inauguracji zapraszając do wspólnego uczestnictwa w działaniach na rzecz poprawy zdrowia dzieci, zwrócono uwagę na potrzeby kontynuacji działań związanych z aktywnością uczniów w dalszych latach.

Podczas spotkania zaproszono instytucje i organizacje do Koalicji na rzecz Roku Szkoły
w Ruchu. Przystępujący do niej partnerzy zobowiązują się do wspierania działań mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej  w szkole i poza nią oraz kształtowanie wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej.

W celu realizacji powyższych założeń placówki oświatowe wszystkich szczebli będą mogły przystępować do zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji  akcji „Ćwiczyć każdy może”. 

Zarówno źródło informacji jak i wszelkie działania związane z akcją dostepne są na stronie MEN. 

 Więcej na ten temat na stronie:

http://w.szkolawwwruchu.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/22-wiceminister-tadeusz-slawecki-zainaugurowal-rok-szkoly-w-ruchu

Ponadto zakładka informacji dodatkowych i dokumentów związanych z akcją
http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/zdrowie