poniedziałek, 11 listopada 2013

Aforyzmy i przysłowia

Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody.

                                                            Demokryt

Litwo! ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Adam Mickiewicz — Pan Tadeusz
Jestem przekonany, że życie proste i skromne dobrze służy każdemu, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
Albert Einstein
Z artykułu "What I Believe", 1930r.
Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz - stracisz życie.
Aleksander Fredro
Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia.
Ali Ibn Abi Talib
Jeśli boli cię gardło, ciesz się, że nie jesteś żyrafą.
Anonimowe
Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia.
Arthur Schopenhauer
Aktywność ruchowa jest biologiczną potrzebą człowieka.
Anonimowe
Niezależnie od tego, kto był ojcem choroby, zła dieta była na pewno jej matką.
Anonimowe
Zdrowie jest tym czynnikiem, który dodaje wartości wszystkim zerom w życiu.
Bernard Fontenelle
Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś – praktycznie biorąc – nikt już nie jest zdrowy.
Bertrand Russell
Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.
Bertrand Saadi z Szirazu
Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach.
Demokryt
Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy. Toteż nie może ona być ideałem ani ponętą dla tych, którzy ją mają. Świat zwany „wolnym” jest światem - dla siebie samego - pustym.
Emil Cioran
Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć.
Ernest Hemingway
Im więcej zdrowia zwykle się ma, tym mniej cierpliwości w cierpieniu fizycznym.
Fryderyk Chopin
Pierwszy powiedział, że umrę; drugi że właśnie wydaję ostatnie tchnienie; trzeci, że już nie żyję.
Fryderyk Chopin
Chopin w 1839 roku na temat niekompetencji miejscowych lekarzy na Majorce.
Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego.
Jan Kochanowski
Szczęście to wielkie, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo by wszystko wykupili bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.
Karol Juliusz Weber
Szczęście to wielkie, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo by wszystko wykupili bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.
Karol Juliusz Weber
Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami.
Katherine Mansfield
Ludzie wierzą, że aby osiągnąć sukces, trzeba wstawać rano.
Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.
Marcel Achard
Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby.
Marcel Proust
Szczęście jest zdrowe dla ciała, ale to troska rozwija siły ducha.
Marcel Proust
W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem.
Mikołaj Gogol
Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy.
Pliniusz Starszy
Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu.
Tissot

NA  WESOŁO O ZDROWIUSą dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. 
                                               Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.
                                                                                   Albert Einstein

 

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.

Albert Einstein
- See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/autor/albert-einstein#sthash.2IojTMMD.dpuf
Kto przed snem jabłko zażywa ze smakiem, swego doktora uczyni biedakiem.
                                                                                                 autor nieznany
O wiele więcej diet rozpoczyna się w pracowni u krawcowej niż w gabinecie lekarza
                                                                                               Krecia Pataczkówna - 

O wiele więcej diet rozpoczyna się w pracowni u krawcowej niż w gabinecie lekarza.

Krecia Pataczkówna
- See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/aforyzmy/zdrowie-i-odzywianie/page/5#sthash.CJmMKlsH.dpuf

O wiele więcej diet rozpoczyna się w pracowni u krawcowej niż w gabinecie lekarza.

Krecia Pataczkówna
- See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/aforyzmy/zdrowie-i-odzywianie/page/5#sthash.CJmMKlsH.dpuf

O wiele więcej diet rozpoczyna się w pracowni u krawcowej niż w gabinecie lekarza.

Krecia Pataczkówna
- See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/aforyzmy/zdrowie-i-odzywianie/page/5#sthash.CJmMKlsH.dpuf
See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/aforyzmy/zdrowie-i-odzywianie/page/5#sthash.CJmMKlsH.dpuf